STANDARD és MINIATŰR BULL TERRIER

FCI – No. 11 (a-b)

FCI – 359

FCI III. Fajata csoport

(Kitenyésztő ország: Nagy Británia)

AZ ANGOL BULL TERRIER KITENYÉSZTÉSÉNEK KÖRÜLMÉNYEI A KORAI ÉVEKBEN.

Az ember a világon, minden kutyafajtát úgy alakított ki, hogy az valamiféle feladatra alkalmas legyen A kutya alkatai felépítése és karaktere összefüggésben van a feladatra való alkalmasságára.
A tenyésztés az az eljárás, mikor ezt az alkalmasságot tudatosan a tenyésztés eszközeivel tökéletesebbé teszi.
Az Angol Bull Terrier története e tekintetben rendhagyó. Az Angol Bull Terriert nem valami általában vett ésszerű gyakorlati feladatra tenyésztették. Az Angol Bull Terrier kitenyésztésével egy olyan folyamat kezdődött el, mely napjainkban már igen széles területen gyakorlattá vált. Az első fajta, amelyet kedvtelésből, szorakozásra, időtöltésre, a gyermekek mellé játszótársnak, családi kutyának tenyésztettek. Napjainkra már számos ilyen kedvteléből tartott fajta létezik. Az Angol Bull Terrier kitenyésztésenek oka egy korabeli Állatvédelmi Törvény bevezetésének köszönhető.

Az Angol korai kapitalizmus idején, az emberi munkaerő kizsákmányolása, a gyermek munka, a háziasszonyok, családanyák 16 órás munkarendje társadalmilag elfogadotnak számított.. A kizsákmányolás alól az állatok sem voltak kivételek. Az elnyomott nép szenvedéseink enyhítésére, vagy a lázongások visszafolytására, bevált módszer volt – már a római uralkodók is ezt használták, – „kenyeret és cirkuszt”, „receptje” , borzalmas állatviadalokat rendeztek, mintegy a feszültséget levezető szelepként alkalmazva azokat.

A kutyák – kutyák elleni harca, igazi atrakciónak számított. James Hinks, aki később kitenyésztette az Angol Bull Terriert, állatkereskedő volt és maga is rendelkezett egy ilyen ringgel, ahol kutyaviadalokat rendeztek. (James Hinks üzletember volt, harci kutyákat tenyésztett és értékesített.) Ebben a korban minden kutya számított, ami alkalmas volt a harcra. Erre a feladatra a Bulldog kitartó ereje és szívóssága makacssága, valamint a Terrierek ügyessége, mozgékonysága és merészsége bizonyult a legjobb kombinációnak. James Hinks, kutyái, erőben, harvciasságban és temperamentum tekintetében a legjobbaknak számítottak a ringben. (Bull and Terrier)

Az 1835.évi kutyák – kutyák elleni küzdelmének betíltásával James Hinks gyakorlatilag elveszítette megélhetését. Ezért elkezdett egy olyan egységes fajta típust kialakítani, amely megtartotta a korábbi „harci kutyák” erejét, bátorságát, álhatatosságát, temperamentumát és az emberhez föltétlen ragaszkodó karakterét. James Hinks célja az volt, hogy egy olyan egységes homogén típustalakítson ki, amely jól illik az úri emberek környezetébe a sportok kedvelő elegáns úri társasdalom kedvére legyen. 1835. évi betíltás után, 15 évvel tenyésztette ki, mutatta be az első „Bull Terriert” .Ez  az a típus, melyet a Bull Terrier Őseinek tekintethetünk. A fajta elfogadására 12 évvel később került sor. 27 év telt el a betíltástól.

James Hinks törvénytisztelő ember volt többé nem harcoltatotta kutyáit, hanem kiállításokon szerepeltette azokat. A kutya kiállítások történetének másodok évében már szerepelt kutyáival.

1861. évben Leeds-ben már külön osztályban szerepeltek a Bull Terrierek. Ekkor még súlytól, mérettől, függően három osztályban lehetett nevezni: kicsi, közepes, nagy vagy teljes méretű, később Champion osztályban.

Az 1879. évi kiállítási standard a fehér egyedek mellett black and tan, a vörös és csíkos színt is elfogadotnak tekintették. Ezen leírás alapján az első Champion Bull Terrier címet, Mr.Shirley, Nelson nevű fehér kanja nyerte. Az első hívatalos Standard-et, 1887. évben újonan megalakult Bull Terrier klub adta ki, amiben a színt tiszta fehérként jelölte meg. A színes egyedeket először Bull and Terrierként, később Színes Bull Terrierként lehetett kiállításra nevezni. Napjainkig sokat változott a fajta. A jelenlegi Standard, a modern Bull Terrier „ideál képét” írja le. Az Angol Kennel Klub által 1986. július 01.-n kiadott utolsó Standard-ja (lásd a következőkben) pontos közlése és magyarázata, annak tükrében, hogy a Standard ne csak száraz, pontokba szedett leírás legyen. 178 év telt el a kutyák – kutyák elleni harcának betíltása óta. A kitenyésztéstől számítva, pedig 153 év telt el. Fajták tüntek el és fajták születtek ezen idő alatt. Amennyiben valaki összehasonlít egy korabelei Bull Terriert ábrázoló grafikát, egy mai Bull Terrier képpel, már semmi hasonlóságot nem fedez föl bennük. Miként küllemük, természetük, karakterük ugyanúgy megváltozott. Hiszen a funkció rányomta és alakította küllemének és karakterének jegyeit.

Karakterisztikus ismertető jegyek:

A Bull Terreir a kutyafaj gladiátora, a szó legnemesebb értelmében, csupa tűz és elszántan bátor. Egyedülálló fajtatulajdonsága ,a lefelé ívelő tojás formájú fej. „A Kutyafaj Gladiátora” kifejezést a Standard 1915. évtől használja. „A Fehér Lovag”, titulust mely megjelenése mellett, karakterének, jellemének nemességére utal, szintén erre az időre tehető.

Temperamentuma:

Kiegyensúlyozott természetű és könnyen nevelhető. A fajta jellemzően önfejű, mégis az emberekkel szemben különösen barátságos. Az eredeti cél, ami a harc volt, az állatviadalok betiltásával idejét múlttá vált, s ez után a tenyésztők célja egy szép küllemű, az emberrel tökéletese harmóniában élő kutyafajta lett. A Standard ezért hagsúlyozza az emberhez való feltétel nélküli vonzódást. Az agresszív viselkedés emberekkel szemben elfogadhatatlan, de vannak olyan helyzetek, amikor a Bull Terrier akár élete árán is megvédené gazdáját és családját – szerintünk ez a fajtának egy csodálatos jellemvonása.

Kiemelkedő tenyésztő személyeségek, élükön Raymond Openheimer a modern Bull Terrier megteremtőjével, tevékenységük nyomán a fajta anatómialilag egyre nagyobb fejlődésen ment keresztűl, kíviva ezzel a tenyésztők elismerését világszerte.

A minőség olyan tökéletes lett, hogy 1972. évben Ch. Abraxas Audacity nevű Bull Terrier megnyerte Anglia és a világ legjelentősebb kiállítását a CRUFTS –ot, ahol B.I.S. címét nyert el, a legszebb kutyának választották: CRUFTS SUPREME CHAMPION lett.

Ezzel a fajta végérvényesen bekerült a nemzetközi kutyahierarchia „felsőházába”. Ez kevés fajta esetében mondható el.

Original Bull and Terrier Cross (1830-as évekből)

Az illusztráció a Bull Terrier családfáját ábrázolja.

Az eredeti 1930. évben készült