EGYESÜLT MAGYAR BULL TERRIER TENYSZTŐK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Taggyűlés:   

A klubot érintő legfontosabb változások események, rendezvények tagságáltali megvitatása, szavazásra bocsátása. (Tagság, döntési jog 50% + 1 fő)

Ellenőrző bizottság:

A taggyűlések, valamint a klub működésének törvényességi ellenőrzése. A pénzügyi gazdálkodás ellenőrzése. (Elnök + 1 fő)

Elnökség:

A klub működését biztosítja. (Elnök + 4 vezetőségi tag)

Ebből 1 tag tenyésztési és törzskönyvezési felelős, 1 tag gazdasági vezető).

Fegyelmi bizottság:

Azokat az eseteket, melyek megsértik a klub működési szabályzatát, a tenyésztési szabályzatban foglaltaknak nem tesznek eleget a fegyelmi bizottság, megvizsgálja, és állást foglal, továbbá fegyelmi felelősségvonásra is jogosult. (Elnök + 2 tag)

Etikai Bizottság:

Azon személyek ellen, akik megsértik az etikai kódexben megfogalmazott tagi magatartást a bizottság állást foglalhat, és felelősségre vonással élhet. (Elnök + 2 tag)

EMBTK ETIKAI KÓDEX

  1. A klubtagok vállalják, hogy minden év március végéig elküldik a klub gazdasági vezetőjéhez a jelentkezési lapot és a tagdíjat. (Jelentkezési lap: melléklet, Tagkártya: melléklet)
  2. A klubtagok vállalják, hogy a klub rendezvényeken részt vesznek. (kivéve akadályozottság esetén)
  3. A klubtagok részt vesznek a klub feladatainak végrehajtásában.
  4. A klubtagok a rendezvényeken, kiállításokon kulturáltan viselkednek, és magatartásukkal nem sértik meg a MEOE-re vonatkozó szabályokat.
  5. A klubtagok mindent megtesznek azért, hogy a Bull Terrier fajta népszerűsége töretlenül egyre szélesebb körben elterjedjen.
  6. Kutyáit verekedésre nem használja, és ha tudomást szerez arról, hogy környezetében ilyen zajlik, jelenti azt a hatóság illetékes szervénél.
  7. A klubtag vállalja, hogy tenyésztői tevékenységét a Tenyésztési szabályzat szellemében elvártak szerint valósítja meg. Kutyáit az előírt szűréseknek aláveti, mielőtt almot valósít meg.
  8. A klubtag csak akkor valósít meg egy almot, ha biztosítottnak látja azok értékesítését úgy, hogy a leendő kölyök tulajdonosok leinformálhatók, és az egyed további fejlődését, sorsát figyelemmel kísérheti. Amennyiben az általa tenyésztett egyed élete során, lehetetlen, az állattartási törvénnyel ellentétes, rossz körülmények, közé kerül, köteles annak „mentéséről” és biztonságos elhelyezéséről gondoskodni.
  9. Tartózkodik attól, hogy ténylegesen, kereskedők által, szervezett felvásárlókon keresztül értékesítse a született kiskutyákat. Azaz almot csak tenyésztési célok megvalósítása vagy hobbi célra, nem haszonszerzés céljából valósít meg. Ez nem ellentétes azzal, hogy a tenyésztő kitartó és áldozatos munkájáért megérdemelt jövedelemhez jusson.
  10. A klubtag tudomásul veszi, hogy a 6. 7. 8. és 9. pontok nem betartása a klubból való kizárással jár.

Csak fajtatiszta egyedet tenyészt, melyet törzskönyveztet vagy (regisztráltat).

Csak egészséges, azaz mindennemű betegségtől mentes egyeddel tenyészt, amennyiben tulajdonában beteg egyed található azt a betegsége súlyának megfelelően gyógykezelésben részesít.

A fajta továbbélésének legfőbb feltétele az egészséges idegzetű, agresszivitástól mentes Bull Terrierek jelenléte az emberi közösségben, ezért csak olyan egyeddel tenyészt, amely a legteljesebb mértékben mentes a jelzett rossz tulajdonságoktól.

A klubtag gondoskodik a kutyájának egészséges fejlődéséről, kutyája és kutyái számára megfelelő életteret biztosít, továbbá gondoskodik kutyája szocializálódásáról, biztosít lehetőséget a közös időtöltésre, pl. sétáltatja azt, és időnként közösségbe viszi, mert minden kutyának fajra jellemző igénye az emberrel való folyamatos „érintkezés”. Továbbá gondoskodik arról, hogy kutyái számára télen hidegtől védett és általában tiszta, fertőzésektől mentes életteret alakítson ki.

Gondoskodik kutyája, kutyái számára rendszeres és helyes állandó táplálkozásáról.

Általában betartja az állat egészségügyi szabályokat, az állattartás általános és helyi szabályait, valamint az állatvédelmi törvényt.